Aktualizácia návodu na čistenie importovaných záznamov a entít


Archives


01/06/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii návodu na čistenie importovaných záznamov a entít. Aktualizovaný návod sa nachádza na portáli CREPČ v časti Pokyny CREPČ, Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - manuály. K aktualizácii návodu došlo na základe častých otázok zo strany vysokých škôl. Doplnené časti sú v návode zvýraznené žltou farbou.

Zároveň pripomíname koniec čistenia prvej skupiny naimportovaných záznamov, ktorý je stanovený na 30.6.2021 a bol zverejnený v predošlej aktualite zo dňa 25.05.2021. Tento dátum bol upravený aj v materiály Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 – základné informácie.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.