Aktualizácia metodiky evidencie umeleckej činnosti - december 2022

20/12/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie umeleckej činnosti v systéme CREUČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Metodiky evidencie umeleckej činnosti - vykazovacie obdobie CREUČ 2022 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2022.

Aktualizované časti sú zvýraznené žltou farbou v samotnej metodike evidencie umeleckej činnosti aj v jej prílohách pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti.

V prípade potreby budú metodické pokyny a manuály aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.