Aktualizácia metodiky evidencie publikačnej činnosti a záznam webinára


Archives


29/11/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2022, záznamu z webinára CREPČ - RAW entity z 25.11.2022, zoznamu zmien a XML schémy na portáli CREPČ/CREUČ.

Metodika evidencie publikačnej činnosti - CREPČ 2022 - Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2022
Záznam z webinára CREPČ - RAW entity - Seminár CREPČ 2 - RAW entity
CREPČ 2 XML dokumentácia - aktualizácia 29.11.2022 (aktualizácia XML schémy) - CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia
Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 7.3.0 zo dňa 28.11.2022 - CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.