Aktualizácia Metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie obdobie 2014


Archives


17/06/2014

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2014 nájdete upravené Metodické pokyny CREPČ 2014 aktualizované na základe vašich pripomienok. Doplnené časti sú vyznačené zelenou farbou. Zároveň by sme Vám radi pripomenuli, že prvý export dát vykazovacieho obdobia 2014 očakávame 26.6.2014 (štvrtok).