Aktualizácia metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013


Archives


15/11/2013

V časti POKYNY CREPČ nájdete aktualizované Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013. Aktualizované časti sú vyznačené zelenou farbou. Ide predovšetkým o vysvetlenia, objasnenia niektorých bodov súvisiace so spracovávaním EPC na jednotlivých VŠ. Prílohy Metodických pokynov CREPČ zostávajú nezmenené.