Aktualizácia metodických pokynov - 2018

09/01/2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že boli aktualizované metodické pokyny zverejnené na Portáli CREPČ/CREUČ
v časti Pokyny CREUČ, Spoločné pravidlá CREUČ. Metodické pokyny - vykazovacie obdobie 2018.

Nové časti týkajúce sa procesu overovania výstupov CREUČ a odvolacieho procesu v zmysle Zákona č. 270/2018 Z. z. sú v metodických pokynoch zvýraznené žltou farbou.