Aktualizácia manuálov - RAW entity


Archives


02/12/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení nového manuálu pre RAW entity a aktualizácie vybraných manuálov pre CREPČ 2 na portáli CREPČ/CREUČ v časti CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia.

Aktualizované sú všetky manuály pre jednotlivé formuláre v CREPČ 2, manuál Princíp evidencie a mechanizmy CREPČ 2 a manuál Import záznamov do CREPČ 2.
Aktualizované časti sú zvýraznené farebne.
Zároveň boli zverejnené nové manuály Knižná publikácia a RAW entity.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.