Aktualizácia kontaktných údajov


Archives


11/03/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti, dovoľujeme si Vás požadať o kontrolu Vašich kontaktných údajov na portáli CREPČ / CREUČ v sekcii Prispievatelia.

Všetky zmeny a aktualizácie kontaktých údajov, prosíme, nahláste svojim kontaktným osobám za OHPČ - CVTI SR do 15.3.2024.