Aktualizácia CREPČ-XML schémy na verziu 2.5c


Archives


24/02/2014

V súvislosti s listom MŠVVaŠ SR o doplnení údajov: jazyk dokumentu a oblasť výskumu, zaslanom na vedenie vysokých škôl zo dňa 4.2.2014 bola aktualizovaná CREPČ-XML schéma 2.5b na verziu 2.5c. Údaj o jazyku dokumentu je potrebné doplniť do všetkých záznamov CREPČ vo vykazovacom období 2013. Údaj o oblasti výskumu je potrebné doplniť pre vykazovacie obdobie 2013 len do záznamov skupiny A1. Pre implementáciu kódovníka oblastí výskumu do KIS prosím použite Kódovník oblastí výskumu zverejnený v sekcii Pokyny CREPČ - Vykazovacie obdobie 2013, nakoľko kódovník z prílohy listu MŠVVaŠ SR nie je aktualizovaný. V prípade otázok prosím kontaktujte: ludmila.hrckova@cvtisr.sk.