Aktualizácia adresára prispievateľov CREPČ


Archives


17/01/2014

Prosíme vás o kontrolu a aktualizáciu vašich údajov v Adresári prispievatelov CREPČ. Akékoľvek zmeny v kontaktných osobách, telefónnych číslach, emailových adresách a pod. nám prosím nahláste na: marta.duskova@cvtisr.sk

Ďakujeme za vašu spoluprácu.