Aktualizácia adresára prispievateľov CREPČ - 2022


Archives


25/03/2022

Z dôvodu aktualizácie adresára prispievateľov CREPČ prosíme kontaktné osoby CREPČ na jednotlivých VŠ o kontrolu kontaktných údajov za VŠ. Prípadné zmeny v kontaktoch nám prosím nahláste do 1.4.2022 na adresu: tomas.barean@cvtisr.sk.

Adresár prispievateľov CREPČ nájdete na portáli CREPČ/CREUČ v časti Prispievatelia.