Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry pre október 2013


Archives


01/10/2013

V časti Pokyny CREPČ nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry platný pre október 2013.