Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry pre apríl 2014


Archives


03/04/2014

V časti Pokyny CREPČ  pre vykazovacie obdobie 2013 nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry platný pre mesiac apríl 2014.