Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - júl 2014


Archives


01/07/2014

V časti Pokyny CREPČ  pre vykazovacie obdobie 2014 nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie,  platný pre júl 2014.