Aktualizácia kódovníkov pracovísk


Archives


12/05/2017

Z dôvodu blížiaceho sa importu inštitúcií do CREPČ 2 vás prosíme o kontrolu a v prípade potreby aj opravu a doplnenie vašich kódovníkov pracovísk v rámci organizačnej štruktúry vysokej školy v privátnej sekcii CREPČ 1, a to do stredy 17.5.2017. V prípade otázok sa, prosím, obráťte na pracovníkov OHPČ – CVTI SR.