Aktaulizácia kódovníka Typ dokumentu - apríl 2022


Archives


08/04/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizovaného kódovníka typov dokumentov. Aktualizácia sa týka formulárov Kniha a Zborník, pre ktoré bolo pridané pole Typ dokumentu.

Aktualizovaný kódovník je zverejnený na portáli CREPČ/CREUČ v častí CREPČ 2 XML dokumentácia - implementácia vyhlášky.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.