Metodické usmernenie


Archives


24/08/2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že v časti Odporúčania pre evidenciu sme zverejnili metodické usmernenie Evidencia článkov uverejnených v časopisoch s rubrikami.
Metodické usmernenie obsahuje príklad správnej evidencie v zmysle metodiky publikačnej činnosti.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.