Kontrola na duplicitné záznamy


Archives


15/07/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že v časti Odporúčania pre evidenciu sme zverejnili výsledok kontroly duplicitných záznamov pre vykazovacie obdobie 2018. Tabuľka pozostáva z dvoch hárkov, prvý hárok obsahuje duplicitné záznamy podľa názvu, druhý hárok obsahuje duplicitné záznamy podľa názvu a súbežného názvu.
Zároveň by sme Vás radi informovali, že v rámci formálnych kontrol pre vykazovacie obdobie 2019 prebieha rovnaká kontrola na duplicitu záznamov. V rámci tejto kontroly budú duplicitné záznamy opäť vymazané, pričom budú spracovateľom zasielané automatické notifikácie z CREPČ 2 o vymazaní záznamu. Na tieto notifikácie nie je potrebné reagovať. Po dokončení kontroly a vymazaní všetkých duplicitných záznamov bude zverejnená ďalšia prehľadová tabuľka s vymazanými záznamami a dôvodmi ich vymazania.
V prípade, ak nájdete duplicitný záznam a kvôli sociálnym pravidlám nie je povolené jeho vymazanie, neváhajte kontaktovať pracovníkov OHPČ, ktorí takýto duplicitný záznam vymažú.