Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - odstávka systému


Archives


05/08/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o nevyhnutnej odstávke systému CREPČ 2 v dňoch 11.8.2021 (streda) až 13.8.2021 (piatok). Dôvodom odstávky je import druhej skupiny záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2. Opätovné uvedenie systému do prevädzky je naplánované na 16.8.2021 (pondelok).

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje na emailovej adrese tomas.barean@cvtisr.sk