Metodika evidencie publikačnej činnosti - Vykazovacie obdobie CREPČ 2022 - aktualizácia


Archives


14/01/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2022 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2022.

Metodika bola aktualizovaná najmä na základe pracovného stretnutia CREPČ – Vyhláška č. 397/2020 organizovaného CVTI SR a SAK zo dňa 9.12.2021. Aktualizované časti sú zvýraznené žltou farbou, pričom ide o tieto oblasti:
- zrušená povinnosť na uvádzanie autorských hárkov,
- doplnené časti, ktoré sa počítajú do výpočtu autorských hárkov,
- spresnené podmienky ohľadom pracoviska recenzenta (recenzent nemôže mať úväzok na rovnakej katedre, ako autor),
- spresnená zápis strany dokumentu, na ktorej je citácia (zapisuje sa len, ak je známa),
- spresnený zápis suplementárneho čísla,
- spresnený rozpis komentárov právnych predpisov na časti.

V prípade potreby budú metodické pokyny aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.