Čistene importovaných dát z CREPČ1 do CREPČ2 - 2. skupina - predĺženie termínu do 31.3.2022


Archives


02/12/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vás informovať, že termín čistenia importovaných dát z CREPČ1 do CREPČ2 - 2. skupina záznamov, na základe viacerých požiadaviek z VŠ, predlžujeme do 31.3.2022. V prípade otázok a nejasností s čistením dát prosím neváhajte kontaktovať pracovníkov OHPČ. Termín čistenia je upravený aj v harmonograme importu záznamov na portáli CREPČ v časti Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - manuály.